Tractament i desinfecció d’aigües

Sanejament amb ozó

Tradicionalment, s’ha usat el clor i els seus derivats per a la desinfecció i purificació de l’aigua, però aquests productes tenen l’inconvenient que la seva olor i sabor no són del tot recomanables per a la salut.

L’ozó no pot ser emmagatzemat ni transportat com altres gasos industrials, perquè ràpidament es reconverteix en oxigen; per aquest motiu, ha de ser produït en el lloc on serà emprat. Els generadors d’ozó són capaços de produir aquest gas artificialment, mitjançant la generació d’una alta tensió elèctrica, anomenada “efecte corona”.

La generació d’ozó té diverses aplicacions: eliminació de males olors i desinfecció de l’aire, tractament i purificació d’aigües, i electromedicina (ozonoteràpia). En el tractament de les aigües, l’ozó descompon els organismes vius sense deixar residus químics que puguin afectar la salut de les persones o el sabor de l’aigua.

Aigües d’ús domèstic i urbà

Tractament d’aigua potable contra bacteris, matèries orgàniques, detergents, pesticides.
Tractament d’aigües de boca, depòsits d’aigua de vivendes.
Desinfecció de piscines, spàs, jacuzzis…
Eliminació d’olors, germens i bacteris.

Aigües d’ús recreatiu, gimnasos i equipaments esportius

Gimnasos, equipaments esportius, piscines públiques i privades.
Balnearis, aigües termals…

Aigua sanitaria

Piscines i spà

Gimnasos

Aigües d’ús industrial

Sanejament amb ozó

Potabilització i reutilització d’aigües residuals. Tractaments d’ozó en plantes potabilitzadores. Rentats industrials. Torres de refrigeració Rentadors de cotxes, tintoreries industrials, fàbriques de begudes i cerveses… Tractament de dipòsits i basses de caràcter industrial. Protecció contra algues i contra la legionel·la.

Aire acondicionat

desinfeccion-instalaciones-ozono

Instal·lacions

Dipòsits