El Reg i tractaments amb aigua ozonitzada en aplicacions foliars amb ozó gas, revitalitzen les plantacions.
Són molt recomanables en la prevenció i control de plagues i malalties. Milloren la rendibilitat de les explotacions agrícoles.
I aporten seguretat alimentària als consumidors. #ecología #agricultura #ramaderia #ozono #ozó #firasantmiquel #eurofruit #firadelleida #Lleida #vivers #viveros #hinvernaderos #horta #Km0