Sector agroalimentari

Sanejament amb ozó

Garantir la seguretat alimentària es una preocupació creixent de la indústria i una exigència per part dels consumidors com a garantia de salut i benestar.
Els tractaments i desinfecció amb ozó en la indústria alimentària van des del cultiu, a l’envasament, manipulació, transport i comercialització dels aliments.

Aplicacions d’ozó més freqüents:
Empreses agroalimentàries. Rentat de fruites i verdures.
Desinfecció de càmeres frigorífiques de fruites, carns i peixos.
Sanejament de cellers i molins (silos i bótes).
Prevenció de la listèria i d’infeccions alimentàries.
Sanejament de granges de boví, porcí i aviària
Neteja i desinfecció d’escorxadors

Principals beneficis:
Desinfecció i sanejament per a la indústria agroalimentària
Eliminació de l’etilé de les fruites
Prevenció de la salmonel·la
Tractaments ant-plagues

Hivernacles

Neteja d’aliments

Sistemes de reg

Ozó en agricultura i ramaderia

Sanejament amb ozó

Mitjançant el reg amb aigua ozonitzada s’eviten malalties en el cultiu, augmentant la producció i reduint l’ús de químics. L’ús d’aigua ozonitzada en cultius permet incrementar la productivitat de les explotacions entre un 15% i un 40%.
L’ozó afavoreix la oxigenación de les arrels, ja que l’ozó després de fer desinfectar es converteix en oxigen, cal destacar que l’ozó no deixa cap tipus de residu químic, ni en la instal·lació ni en els productes alimentaris.

En granges o explotacions ramaderes l’ozó s’utilitza per;
Purificar l’ambient destruint bacteris, virus.
Oxigenació de les granges.
Reduir les males olors pròpies d’aquest tipus d’explotacions.

L’ozó en l’aigua per al consum dels animals té efectes desodorants i esterilitzants.

En la neteja d’utensilis, amb l’aigua ozonitzada aconseguirem realitzar la desinfecció d’estables, eines i animals, eliminant microorganismes contaminants que pogueren estar adherits a sòls, parets, i en la pell dels animals…

Silos cellers

Granges de porcs

Higiene animal