Desinfecció i sanejament amb ozó de cellers per garantir la desbacterització de les bótes i millorar el rendiment i la qualitat dels vins amb un tractament professional ecològic lliure de productes químics. Consulteu les solucions amb ozó més innovadores amb els nostres experts.

L’Oozó és dels pocs sistemes que ens ajuden a controlar la contaminació de llevats i bacteris de les bótes per a vins de criança. Sense deixar cap tipus de residus, es degrada per si mateix convertint-se en oxigen i no provoca canvis en l’aportació de sabors propis de la fusta de roure.

Usos més freqüents: recuperació de barriques, eliminació de bacteris (Brett, TCA, Floridures, etc.), desodorització integral,entre altres.