Desinfecció de residus urbans, containers i de camions de recollida d’escombreries

Sanejament amb ozó

Sanejament “in situ” dels contenidors de residus urbans i
dels equips de recollida i neteja urbana.
Desinfecció de camions.
Eliminació d’olors desagradables de forma radical.
Lluita contra a legionel·la i d´altres.
Eliminació de bacteris.
Tractaments anti-plagues.
Sanejament integral.

Sanejament urbà

Neteja urbana

Neteja contenidors

Sinistres

Sanejament i desinfecció ambiental

Sanejament d’Incendis.
Sanejament d’inundacions.
Sanejament urbà.
Desinfecció de tallers, naus industrials, magatzems…
Desinfecció d’indústries de la transformació.