Sanejament i benestar

QUE ÉS L’OZÓ

L’ozó és una varietat al·lotròpica de l’oxigen. La seva molècula triatòmica (O3), és generada per activació elèctrica de la molècula diatòmica de l’oxigen (O2). Aquesta activació, està provocada bàsicament per l’acció de descàrregues de molt alta tensió sobre les molècules d’oxigen presents en la nostra atmosfera.

A temperatura normal, l’ozó (O3) es troba en estat gasós i en una dissolució extremadament inestable en l’entorn a tractar, retornant i reconvertint-se novament i en curt espai de temps, en molècula d’oxigen (O2), sense emissió ni deposició de cap residu, en el medi tractat.

PROPIETATS

Acció Desinfectant (insecticida)

És potser la propietat més important de l’agent químic que hem detectat i verificat. Avui encara no existeixen massa aplicacions. A causa de la seva potent propietat oxidant, es considera un dels biocides més ràpid i eficaç. L’ozó oxida el seu entorn en progressió geomètrica (ozonòlisi), respecte a com ho fa l’oxigen. Ataca i destrueix qualsevol plaga que pugui instal·lar-se, produint alhora una prevenció contra aquest problema a l’espai tractat.

Acció Desinfectant (microbicida-bactericida)

És una de les propietats de millor comprovació, a causa de la seva gran utilitat en tot tipus de llocs d’ús públic o privat, per al tractament de xoc i preventiu, contra residus i/o materials d’origen orgànic, com microbis, bacteris, virus, fongs, llevats, Compostos Orgànics Volàtils, etc, produint un sanejament desinfectant. Aquesta propietat és molt valorada al medi líquid, per exemple en aigües residuals, també de boca, en piscines, estanys, torres de refrigeració, aigües de neteja personal, aigües de sanejament i neteja general.

Acció Desodoritzant (oxigenant)

Aquesta és una propietat col·lateral generada per l’efecte físico-químic de l’ozó. En àmbits urbans es generen quantitat de COV (Compostos Orgànics Volàtils). En espais comuns o usats per diferents persones, també en llocs tancats i alguns de poc ventilats, etc., és apreciable l´enrariment de l’ambient, com a conseqüència d’una manca d’oxigenació. L’ozó contribueix a millorar l’aprofitament de l’oxigen disponible, sanejant i millorant així l’aire respirable.