Estació de reg amb aigua ozonitzada per a una explotació de finques de fruita dolça al baix Segrià. Garantim un millor sanejament de les vostres plantacions amb un increment del rendiment. Consulteu al nostre expert, les solucions d’ozó per l’agricultura i ramaderia claus en mà.