Dynamic Wash aposta per la innovació en el rentat interior de vehicles incorporant la neteja amb ozó per eliminar males olors, els bacteris, els virus i els fongs. Enhorabona amb aquesta empresa pionera per confiar amb els professionals de grupo6. #ozono #ozó #grupo6 #dynamicwhash #neteja #sanejament