Gràcies a la confiança  de Caixafòrum per ser exigents i poder gaudir d’unes confortables instal·lacions amb una higiene ambiental impecable.
El tractament d’ozó és el  sistema més eficaç i sostenible per garantir un ambient lliure de productes químics.