aigues
sector agroalimentari
Hosteleria i restauració
Desinfecció de containers

Aire
Desinfecció ambiental

Sanejament d’aigües

Sector agroalimentari

Hostaleria i restauració

Neteja urbana, industrial i sinistres